سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
زکات دانش بذل آن به مستحقّش و واداشتن نفس در عمل به آن است . [امام علی علیه السلام]

به چشم یک داستان نبینش ... !

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/6/9 3:49 عصر

بسم رب الـشهـداء و صدیقیین سمتش آمدم ... 
انگار دلم فراموش نکرده بود ...
با همان قدم های سنگین و آرام 
زنانگیم را تمام قد , به رخ ِ چون مَهَش می کشیدم ... 
به قول خودش با همان ادای دخترانه که وقار چکه می کرد , از گوشه ی چادرش ... !
گمان کنم حرف هایش نیمه ماند با خدا ... 
کسی که نظر می کند به وجه الله
دلش بی تابی سخن می کند ...
میگوید برایش 
از این همه سال ...
سالهای ... 

خندید 
ذوق کرده بود ...
حسش می کردم
با تمام وجود ... 
حسش می کردم ... 
با تمام وجود شعف را در دست های لرزانش ا حساس می کردم ... 
گرچه چند تکه استخوان بود 
ولی من می فهمیدم ... 
بگذار بگویند توهم ! 
بگذار بگوید دیوانه
بگذار بگویند مجنون
بگذار هرچه می خواهند بگویند ... 
که علم را در وادی عشق راه نیست ... 
من به این واقعه خوش بینم ... 
بگذار هر چه می خواهند بگویند 
من تو را دارم ... 

شناخت ... !
انگار دل او هم با این فراموشی کنار نیامده بود ... !
نگاهم کرد ...
رد نگاهش روی من جامانده بود ... 
حسش کردم
وقتی که آرام روی آن رد برف گرفته را 
دست کشید  ... 

آرام تمام وجودم را عاشقانه با نگاهش بوسید

و
من 
نجابت پیشه کردم ... 
چشم های دوخته به زمینم
بی قراری می کردند 
برای خیره شدن
در آن صورت ِ ماه ... 
حس می کردم ...
با قلبم

با قلبم
حس می کردم 
با قلبم ... 
من هم بغض کرده بودم ... 
ولی آن زمان که خدا گـِل ِ مرا از گـِل ِ عطر گرفته ی پای گلدان ِ گل سرخ بهشت آفرید 
محبت را در وجودم دمید 
عشق را
صداقت را
خلاصه ی تمام خوبی ها
یک بانو را ...
و
ترسید چشم بزنند 
این مهر ماندگار را ... 
چادر را آفرید ... 
و تو را برای من 
روی زمین جا گذاشت 
به تو امر کرد که وصیت کن ...
که من واجب کرده ام عمل به آن را ... 
وصیت کن این چادر را ..
وصیت کن ...
بگذار بماند ... 
و من
به عشق نگهش داشتم ... 
خاکی شد ولی از روی سر نیوفتاد 

به عشق ماند ... 

خونی شد ولی از روی سر نیوفتاد 
به عشق ماند ... 
یاس ِ تو این همه سال پر پر شد ...
ولی به عشق دست زهرا (سلام الله علیها )
روی سرش ماند ...
به عشق مادر 
به عشق ...
همانطور که آرام نزدیکش می شدم 
بغضم را ... 
نزدیک و نزدیک تر ...
بی هیچ حرفی سرم را روی سینه اش آرام دادم ...
آن فکر آشفته که در وجود خود شک کرده بود , حال با لالایی فلبش آرام گرفته بود ... 
لالایی تیربار میگوید قلبت ...
لالایی موشک ...
لالایی آتش 
لالایی مقتل ..
لالایی کربلا ... 
امان از این بغض ..
که چشم تاول بزند , می شود همان بغضی که میمانی ! الان است که بترکد ... !
قطره اشکی آرام چکید ...
درست روی قلبش ...
قلبی که با تپش پنجره ها می زد !
شک تمام وجود را چند باری گرفت !
بیدار هستم ؟!
خود اوست ؟!
... ؟!
بی وفا ... 
تو که قول داده بودی 
سر همان سفره ای خطبه ی محرمیتش را فرشته خواندند
...
تویی که رخ نشان دادی ؟!
بی وفا ...
نگفتی آب شدم ... 
نمی بینی ... 
دلت به رحم نیامد ...؟!
یا پیش خدا ما را فراموش کردی ...
من با تو خوشبختم ... 
تمام این سال ها در کنارم بودی ... 
قولی که به پدرم داده بودی را وفا کردی
ولی من چه ؟!
... 
ازت دلگیرم ... 
اشک هایم را نمیبینی ... 
انگار
دست عباس (علیه السلام) بود که بر سرم کشیده می شد 
که فرات جاری کنم

 پیش پایت ...

بی هبچ حرفی دستم را دور بازویش حلقه کردم ... ولش نکردم ...
حقش بود ! 
بگذار کمی هم من 
اذیتت کنم ... 
از آن اذیت های شیرینی 
که این همه سال مرا 
آزار داد ... !
تاوان این دوری 
این انتظار 
این دل ِ تنگ ...
حقش بود ... 
نمی خواستم از دستش بدهم ... 
گرچه از دست نداده 
دوباره به دستش آوردم 

سرم تکان نمی خورد ...
آن یکی دستم هم 
دور ِ مردم حلقه شد ...
حسی در آغوش مرگ ... 
تمام حرف های رسوب کرده در عمق گلویم 
با نگاه رد و بدل شد ...
نگاه من 
و
نگاه های تو 
که نمی توانستی پنهانش کنی ...
هر جا که قدم بگذاری 
عطر گلاب میگیرد ... 
قدم به چشم من نهادی 
که اشک هایم این چنین 
عطر گل محمدی (ص) دارند ... ؟!
هرچه کنی
از من نمی توانی پنهان شوی ...
عطر گلاب تو را 
می فهمم ... 

اصلا متوجه نگاه های خیس دیگران نبودم ...
روضه ی مکشوف میدیدند 
و
من میان این قتلگاه 
... 

فرشته ها به آن عاشقانه می خندیدند ..
نمی دانم امشب که به آسمان باز می کردند 
خدا که خود شاهد بوده , چه می کند با خواندن آن نامه ی عاشقانه ای که قرار بود نامه ی اعمال روزم باشد ... 
شاید باران بگیرد ...
خدا بغض کند ... 
آرام بیاید پیشم ...
دستش روی سرم ...
که نگران نباش ...
خودم برایت الا بذکر... میخوانم تا تطمئن شود آن قلب کوچکت ... 
کاش می شد 
بی قراری این قلب کوچک زخم خورده را
گله به خدا کنم ... 
ولی تو ... 
نه دلم می آید 
و
نه 

خدا ...

مرد ِ من ... 
نمی دانم چه شد ! چه شد که دیوانه وار شروع به دویدن کردم ...
از که فرار می کردم ؟!
از تویی که عمری منتظرت بودم ...
یا از خودم ...
از فرط عشق ...
و حال من مانده بودم و دو پایی که دوان دوان فرار می کردند ...
از یک خود ... !
از این منی که کاش هایش کشته بود نفس را ...
کاش می شد کمی آنطرف تر جایش بگذارم ... 
این من را ... 
از خودم میترسیدم 
و 
با لکنت آیه الکرسی میخوانم
آنقدر غرق بازخوانی آن لحظه ی ناب بهشتی بودم که متوجه هق هق دیوانه وار منتهی به نفسی گرفته و جانی که داشت گرفته می شد با هر نفسی که می رفت و نمی آمد و دست تکیه کرده به دیوار و نگاه مردم و دست هایی مردانه که با قدرت بازو هایم را گرفته بودند و نگاه ترسان و نگرانشان نشدم ... 
مطمئن بودم 
نگاهم می کردی 
و 
... 
چادرم افتاد ... 
پس از این همه سال که پای عهد ماندم ...
انگار پرده ای از میان پلکم عبور کرد ...
همه جا سیاه بود 
سیاهِ سیاه .. 
حرف مردم را می شنیدم ولی حتی توان تکان دادن یک پلک نبود ... 
لمس ِ لمس ...
چادر خاکی زمین خورده ام ، مرا در آغوش کشید ... 

انگار او این عهد را فراموش نکرده بود ... 

مو هایم روی صورتم می خزیدند ...
حسشان می کردم ... 
و این حس دیوانه کننده تر که نتوانی لطافت و زیباییت را از نگاه غیر بپوشانی ... 
...
موهایم من فقط برای اوست
برای آنکه ببافد ...
هر صبح ...
شانه زند ... 
حال که نیست
بگذارید همشان را دانه به دانه بکنم ... 
.... 
ببخش ... 
ببخش ... 

که بودی 
ومن ... 
عجیب عطر کربلا و سیب سرخ میداد همان چند استخوان و یک عقیق و یک پلاک ... 
کربلایی من , رایحه ی خوشت با عطر گلاب در آمیخته بود و میان تار و پود سیاه چادرم رسوخ کرده بود ...
میخواستی دیوانه ترم کنی ... ؟!
شیدایم کنی ؟!
لعنتی ... !
شنیدن عطرش مستم کرد ... 
دیگر هیچ نمیفهمیدم ...
چه سخت است 
که حال 
من مانده ام
و
تو 
و
فکری که میان خودش مانده بود 
زیر قطره هایی که آرام تا توی خون می خزیدند 
به خیال خودشان
میخواستند این عطش عشق را آرام کنند ... 
و
ندای به هم خوردن دانه ی ختم یک دور تسبیح مادر 
برای یکدانه دخترش 
و
صدای پرستاری که ....
- صدای منو می شنوی ؟! منو میبینی

و پاسخی با یک صدای گرفته و نفس بریده 
که

نه جز او چیزی میشنوم و میبینم و نه جز او هیچ صدایی می خواهم بشنوم و ببینم  ... !

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

+ 27 . 5  ( استفاده با ذکر منبع)
+ شما به چشم یک مشت آرایه بهش نگاه نکنید ...
به چشم یک داستان واقعی ببنیدش ...

 


تو دفترم که نگاه کردم دیدم تهش نوشته بودم : 


گاه بعضی لحظات را با وجود حس می کنی ، ولی در بودشان شک می کنی ... 
نمی خواهی باور کنی ... 
من هم
میخواهم بمیرم !
امشب درست شبیه یک رویا بود
یک خواب آرام ِ منتهی به کابوس ... 

+ هفته ی دفاع مقدس پیشاپیش مبارک ...

+ التماس دعا

یاعلی (علیه السلام) ....

 

تصویر رو آوردم آخر آخر تموم حرف ها ...

قرار نبود تصویری باشه ...

این هم ...

 
کلمات کلیدی :

چه شد ؟!

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/6/5 10:52 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم

 
سلام علیکم 


اینکه چه شد جوراب شلواری با سابقه ی چند ده ساله یکباره ساپورت نام گرفت بماند !(1) اما ؛ کم کم این جوراب شلواری ها تبدیل به شلوار های خیلی ضخیم تنگ شدند ؛ با رنگ های تیره ... کم کم رنگ های تیره روشن و روشن تر شدند و آن ضخامت کمتر و کمتر شد تا اینکه ساپورت های نازک و رنگی مد شد ! کم کم نازکتر و حال همان جذب ِ نازک هم دو رنگ شده ؛ رنگ پا و سیاه  و کم کم همان هم سیاه می شود ! گوشه و کنار مدل توری اش را هم میبینیم ، همان نازک تر می شود و تماما رنگ ِ پا ( شبیه بعضی جوراب های نازک زنانه که در حال حاضر هم متاسفانه عده ای از آن استفاده می کنند ) و کم کم همان را هم در می آورند ! به همین سادگی ... ! ( کم کم ! ابتدا مشخص شدن حجم پا و کم کم ... ! )(1) / در ابتدا فقط مخصوص مراسم های زنانه بود و خانم ها حتی از یکدیگر هم حیا می کردند و به علت پوشیدگی ، آن را در زیر لباس به تن میکردند ! که به آرامی خودش شد یک لباس !

+ و ما هنوز خوابیم !!! 
کلمات کلیدی :

فقط تو هستی ... !

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/6/2 12:45 صبح

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

در تمام این خلقت

فقط تو هستی 


در این دنیای نقاشی ِ پر ز رنگ خداوند

فقط تویی 

فقط تو 


که می توانی

در بچگی هم 

جای بچگی کردن 

...

 

 

موقعی که

خاله خاله بازی هایت اوج می گیرد

بروی خرید

و

چادری سر کنی

و

کیفی دست بگیری

و

در خیابان زمین را نگاه کنی 

و

محکم قدم برداری 

و

رو بگیری ... 

و

خلاصه بگویم

تمام قد ماه شوی !!!

 

 

مادرت که از نا بینا رو بگیرد 

تو در بازی هم 

از نامحرمی که نیست

رو خواهی گرفت ... 

 

 

میتوانی بچگانه ات 

را چادرانه کنی 

چادرانه ای بر وزن عاشقانه 

و

غزل وجودت را 

خودش 

زینبی قافیه میبندد 

زهرایی 18 بهار را میچیند 

ام ابیهایت می کند ... 

...

در همان بازی هم 

که

طعنه می شنوی 

 همچنان سرت را بالا میگیری 

که من بندگی می کنم ... 

 

آن وقت خدا هم

به فرشتگانش نگاه می کند

و

می گوید 

این است بنده ی من ... 


از پنج سالگی 

وجودش

درس بندگی می دهد 

به پنجاه ساله ها ... 

 

فقط تو هستی

قدر خودت را بدان

دختر ِ بهشتی ... !

 

 

ــــــــ

+ اون موقعس که چادر سر می کنن تو بازی دوست داری از شدت علاقه بغلشون کنی و خفشون کنی : ) )

حالا چه برسه به دنیای واقعی که تو خیابونا ... : ) ) 

+  هیچ کسی این توفیق رو نداره :) خدا خیلی دوسِت داشته ها ... 

+ روزت مبارک ماه ِ تمام قد ایستاده در آب ِ متلاطم حوض ِ دنیا : ) 

+ عیدتون مبارک ... :) 

البته پیشاپیش 

+ مرد تر از خیلی مرد هاییم ! که مردانه پای اعتقاداتمان می ایستیم :) شیعه بچه ندارد ! ما همه مرد بار می آییم : ) 

+‌ دلنوشت 

 
کلمات کلیدی :

یک غم ؛ رسوب کرده در گلو ...

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/5/30 4:47 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

این همه سال بغض نبودنت

رسوب کرده 

در گلو ... !

هر حرفی که می خواهد بیرون بیاید 

از میان رسوب دلتنگی هایت عبور می کند

و

خلاصه می شود

در یک کلمه

تو ...

این روز ها

چیزی هم

از گلو پایین نمی رود ...

نبودنت

آب کرده

وجود را ... 

ـــ

+ دلنوشت 

 

 

 
کلمات کلیدی :

یک عاشقانه ... !

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/5/27 12:17 صبح

[نوشته ی رمز دار]  
کلمات کلیدی :

گر مرد این رهی بسم الله (2)

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/5/25 12:0 عصر

[بسم الله الرحمن الرحیم / اگر یادتون باشه مجموعه پست هایی رو شروع کردیم با عنوان " گر مرد این رهی , بسم الله ... " که قرار شد برای کسانی که اعلام آمادگی کردند جریان این راه طولانی رو کامل باز کنیم و بزنیم .... هنوز هم دیر نشده ؛ میتونید به ما بپیوندید ... یاعلی ... ]  
کلمات کلیدی :

جا مانده ای در ماجرای بی پلاکی

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/5/24 3:48 عصر

هو الرحمن 

 

 

ای پیش پرواز کبوتر های زخمی
بابای مفقودالاثر ، بابای زخمی

دور از تو سهم دختر از این هفته هم پَر
پس کی؟ کی از حال و هوای خانه غم پَر؟

تا یاد دارم برگی از تاریخ بودی
یک قاب چوبی روی دست میخ بودی

توی کتابم هر چه بابا آب می داد
مادر نشانم عکس توی قاب می داد

اینجا کنار قاب عکست جان سپردم
از بس که از این هفته ها سرکوفت خوردم

من بیست سالم شد هنوزم توی قابی ؟!
خوب یک تکانی لااقل مرد حسابی!

یک بار هم از گیرودار قاب رد شو
از سیم های خاردار قاب رد شو

برگرد تنها یک بغل بابای من باش
ها ! یک بغل برگرد تنها جای من باش

شاید تو هم شرمنده ی یک مشت خاکی
جا مانده ای در ماجرای بی پلاکی

عیبی ندارد خاک هم باشی قبول است
یک چفیه و یک ساک هم باشی قبول است

ای دست هایت آرزوی دست هایم
ناز و ادایم مانده روی دستهایم

تنها تلاشش انتظار است و سکوت است
پروانه ای که توی تار عنکبوت است

امشب عروسی می کنم جای تو خالی
پای قباله جای امضای تو خالی


ای عکس هایت روی زخم دل نمک پاش

 یک بار هم بابای معلوم الاثر باش

 

 
کلمات کلیدی :

عصای موسی (علیه السلام)

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/5/24 3:26 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

قصه ی عصای موسی را شنیده ای ؟!

همان که معجزه کرد ...

به دریا خورد 

و

دریا را برانگیخت ... 

دریا به احترامش قیام کرد 

دست بر سینه گذاشت و سلام داد ... !

من عصای موسی را دیده ام ... !

دست مادری بود 

که منتظر بود 

وقتی به بازوی فرزند می خورد

دریایش بر انگیزد !

قیام کند ...

میان عطر ِ گلاب ... 

 

غوغا کنید ... !

 

ـــــــــــــــــ

+ دلنوشت

+ بر انگیخت و سلام داد ... ! دریای دل فرزند به دل زخم خورده ی مادر ... کاش بابا هم بود ... !
کلمات کلیدی :

مرگ آرام ...

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/5/23 12:26 عصر

[نوشته ی رمز دار]  
کلمات کلیدی :

هی تاکسی، سلام، ببخشید مستقیم ؟

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 93/5/22 3:2 عصر

بسم الله ... 

 

 

 

هی تاکسی، سلام، ببخشید مستقیم ؟

                                 سمت بهار، کوچه گل، منزل نسیم

 

اصلا چقدر می شود آقا حساب کن

 

                                 دربست تا جلوی در شاه عبدالعظیم

 

از انتظار خسته شدم دیر می شود

 

                                 دارد دوباره حال دلم می شود وخیم

 

می دانی از کی آمده ام ایستاده ام؟

 

                                 قبل از اذان صبح، حدود چهار و نیم

 

 

مثل همیشه ساعتمان خواب رفته بود

 

                                 مثل همیشه، باز همان جفت یاکریم

 

دارد دوباره رفتن من دیر می شود

 

                                  دارد دوباره، باز همان قصه قدیم

 

دارد کسی برای دلم بوق می زند

 

                                  هی تاکسی سلام ببخشید مستقیم.!؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+  مهدی صفی یاری

+ التماس دعا ... 
کلمات کلیدی :